راهنما

پارک مریم مقدس

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات اللهی شمالی، پارک مریم مقدس