راهنما

چنگلوا

روستا در کهگیلویه وبویراح، کهگیلویه، مرکزی
جمعیت: 1505 نفر

نقشه و آدرس: استان کهگیلویه وبویراح، شهرستان کهگیلویه، بخش مرکزی، دهستان دهدشت غربی، روستای چنگلوا