راهنما

احمدآباد مشیر

(ملاباشی)
روستا در یزد، یزد، مرکزی
جمعیت: 2664 نفر

نقشه و آدرس: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، دهستان فهرج، روستای احمدآباد مشیر