راهنما

پارک تندرستی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان جنت آباد، میدان چهار باغ، خیابان چهارباغ شرقی، کوچه یاس، پارک تندرستی