راهنما

پارک گلدشت

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، شهرک پرواز، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی، کوچه پنجم شرقی، پارک گلدشت