راهنما

ده برآفتاب علیا

روستا در کهگیلویه وبویراح، بویراحمد، مرکزی
جمعیت: 1113 نفر

نقشه و آدرس: استان کهگیلویه وبویراح، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، دهستان سررودشمالی، روستای ده برآفتاب علیا