راهنما

پارک شهید زارع

(پارک جلالی)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خاک سفید، خیابان دماوند، خیابان جشنواره، خیابان زارع، کوچه جلالی، پارک شهید زارع