راهنما

ده نو مقدسی

روستا در لرستان، بروجرد، مرکزی
جمعیت: 956 نفر

نقشه و آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای ده نو مقدسی