راهنما

قلعه شمسی

روستا در لرستان، بروجرد، مرکزی
جمعیت: 429 نفر

نقشه و آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت آباد، روستای قلعه شمسی