راهنما

شاه ویران پایین

روستا در لرستان، بروجرد، مرکزی
جمعیت: 255 نفر

نقشه و آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت آباد، روستای شاه ویران پایین