راهنما

گندل گیلان

روستا در لرستان، بروجرد، اشترینان
جمعیت: 373 نفر

نقشه و آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان اشترینان، روستای گندل گیلان