راهنما

بلوار دانشجو

بزرگراه در تهران
نقشه و آدرس: تهران، ولنجک، بزرگراه چمران جنوب، خیابان یمن، خیابان رشید الدین فضل الله، میدان دانشجو، بلوار دانشجو