راهنما

پارک لاله

(پارک شهید حسین حامد)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، بنی هاشم، بزرگراه رسالت غرب، خیابان بنی هاشم، کوچه لاله، پارک لاله