راهنما

اسفهلان

روستا در آذربایجان شرقی، تبریز، خسروشهر
جمعیت: 4102 نفر

نقشه و آدرس: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش خسروشهر، دهستان لاهیجان، روستای اسفهلان