راهنما

بوشکان

روستا در بوشهر، دشتستان، بوشکان
جمعیت: 2337 نفر

نقشه و آدرس: استان بوشهر، شهرستان دشتستان، بخش بوشکان، دهستان بوشکان، روستای بوشکان