راهنما

بیمارستان لاله

فضای درمانی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان فرحزادی، خیابان سیمای ایران، بیمارستان لاله