راهنما

ایستگاه مترو صادقیه

تهران
نقشه و آدرس: تهران، فردوس، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بلوار فردوس، خیابان ولیعصر، ایستگاه مترو صادقیه