راهنما

هاشم آباد

روستا در آذربایجان غربی، ارومیه، سیلوانه
جمعیت: 1024 نفر

نقشه و آدرس: استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، بخش سیلوانه، دهستان مرگور، روستای هاشم آباد