راهنما

دیزج علیا

روستا در آذربایجان شرقی، مرند، مرکزی
جمعیت: 1752 نفر

نقشه و آدرس: استان آذربایجان شرقی، شهرستان مرند، بخش مرکزی، دهستان میشاب شمالی، روستای دیزج علیا