راهنما

رستوران آشپزباشی صدا و سیما

نقشه و آدرس: رستوران آشپزباشی صدا و سیما، تهران، ونک، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان خوارزمی، کوچه گلریز، کوچه گلسار، گلبرگ چهارم