راهنما

موزه هنرهای ملی ایران

(حوض خانه باغ نگارستان)
نقشه و آدرس: موزه هنرهای ملی ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان صفی علیشاه، خیابان کمال الملک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی