راهنما

ایستگاه مترو شهید زین الدین

نقشه و آدرس: ایستگاه مترو شهید زین الدین، تهران، پاسداران ضرابخانه، خیابان پاسداران، کوچه اخوان، خیابان گیلان غربی، گیلان شرقی، جنب صیاد شیرازی جنوب