راهنما

سینما رودکی

نقشه و آدرس: سینما رودکی، تهران، لاله زار نو، بالاتر از جمهوری اسلامی