راهنما

سینما تابان

نقشه و آدرس: سینما تابان، تهران، میدان امام خمینی، نبش لاله زار