راهنما

رصدخانه زعفرانیه

نقشه و آدرس: رصدخانه زعفرانیه، تهران، زعفرانیه، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، پارک زعفرانیه