راهنما

مسجد امام صادق

نقشه و آدرس: مسجد امام صادق، تهران، شریعتی، بالاتر از سیدخندان