راهنما

پل ابریشم

نقشه و آدرس: پل ابریشم، تهران، بزرگراه حقانی جنوب، خیابان دیدار جنوبی، پارک آب و آتش