راهنما

تالار پذیرایی گل یاس

نقشه و آدرس: تالار پذیرایی گل یاس، تهران، زرگنده، خیابان وحید دستگردی شرقی، خیابان فریدافشار، خیابان بلوار شاهسون، خیابان دلیری، عطاری مقدم